Photo
Họ và tên Phan Thị Thùy Nga
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trưng Vương
Quận/huyện Huyện Thăng Bình
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Điểm số 44 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trần Ngọc Anh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu
Quận/huyện Huyện Thăng Bình
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Điểm số 60 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hà Phước Thu
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/truongthcsnguyenbangoc
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc
Quận/huyện Huyện Thăng Bình
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 59 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trương Quang Phẩm
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/phamtb1978
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc
Quận/huyện Huyện Thăng Bình
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học
Điểm số 960 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lê Thị Thanh Thuý
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Kim Đồng
Quận/huyện Huyện Thăng Bình
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Điểm số 57 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Anh Thi
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường Tiểu học Kim Đồng
Quận/huyện Huyện Thăng Bình
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Điểm số 4323 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Bùi Văn Ngọc
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
Quận/huyện Huyện Thăng Bình
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trần Ngọc Anh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trưng Vương
Quận/huyện Huyện Thăng Bình
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Võ Viết Dũng
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Kim Đồng
Quận/huyện Huyện Thăng Bình
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Võ Văn Việt
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Quang Trung
Quận/huyện Huyện Thăng Bình
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 72 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Võ Uyên Kiều
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lê Quý Đôn
Quận/huyện Huyện Thăng Bình
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 89 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Phú
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hoàng Hoa Thám
Quận/huyện Huyện Thăng Bình
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trịnh Xuân Huệ
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hoàng Hoa Thám
Quận/huyện Huyện Thăng Bình
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Điểm số 58 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Vũ Kiều Trinh
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Phan Chi Trinh
Quận/huyện Huyện Thăng Bình
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 97 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Dương Văn Nhân
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phan Bội Châu
Quận/huyện Huyện Thăng Bình
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Điểm số 57 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Phan Bội Châu
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phan Bội Châu
Quận/huyện Huyện Thăng Bình
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trương Thị Ngọc Lan
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phan Bội Châu
Quận/huyện Huyện Thăng Bình
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trần Văn Chiến
Giới tính Nam
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường THCS Phan Bội Châu
Quận/huyện Huyện Thăng Bình
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên PGS. Võ Văn Diệu
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/vandieuqn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Hùng Vương
Quận/huyện Huyện Thăng Bình
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Điểm số 45 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên bùi thị sanh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Tri Phương
Quận/huyện Huyện Thăng Bình
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Điểm số 103 (xem chi tiết)