Gốc > Bài viết > Thông báo >

Giấy mời họp GV cột cán tập huấn hè 2009

        ỦY BAN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      HUYỆN THĂNG BÌNH                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO

            Số:        /PGD-GD                         

 Thăng Bình, ngày 10 tháng 7  năm 2009 

GIẤY MỜI HỌP

                    Kính gởi: Hiệu trưởng các trường THCS trong toàn huyện.         

Nhằm chuẩn bị cho việc triển khai kế hoạch tập huấn cán bộ, giáo viên THCS hè 2009 theo tinh thần công văn số 2775/SGD&ĐT ngày 03/7/2009 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam, Phòng GD-ĐT huyện Thăng Bình tổ chức cuộc họp với đội ngũ giáo viên cốt cán các bộ môn trong toàn huyện với thành phần, thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

1. Đối tượng mời dự họp: (Có danh sách đính kèm)

2. Thời gian: 1 buổi, khai mạc lúc 7giờ30 ngày 20/7/2009

3. Địa điểm: Hội trường Phòng GD-ĐT huyện Thăng Bình

          Để cuộc họp đạt kết quả tốt, đề nghị các đ/c về dự họp nghiên cứu và đề xuất nội dung cần tổ chức tập huấn, thời lượng tập huấn từng môn cho cán bộ, giáo viên THCS trong hè 2009.

          Phòng GD-ĐT Thăng Bình đề nghị Hiệu trưởng các trường thông báo đến các đ/c có tên trong danh sách tham gia dự họp đầy đủ theo đúng thời gian, địa điểm trên.

                                                                             KT.TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

NGUYỄN VĂN ĐIỂM 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MỜI DỰ HỌP 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị  Môn

01

Phan Thị Chính

Giáo viên

THCS Trần Quý Cáp

N.văn

02

Phạm Hùng

Giáo viên

THCS Trấn Quý Cáp

N.văn

03

Ngô Thị Lệ

Giáo viên

THCS Nguyễn Hiền

N.văn

04

Đặng Trị

P hiệu trưởng

THCS Trần Quý Cáp

Sử

05

Phan Thanh Nhãn

Giáo viên

THCS Huỳnh T Kháng

Sử

06

Trần Văn Dũng

Giáo viên

THCS Nguyễn B Ngọc

Sử

07

Trần Hữu Bốn

Chuyên viên

Phòng Giáo dục

T.Anh

08

Võ Văn Nhi

Giáo viên

THCS Phan Bội châu

T.Anh

09

Nguyễn Đức Hiển

Giáo viên

THCS Lý Thường Kiệt

T.Anh

10

Võ Tấn Tài

Giáo viên

THCS Lý Thường Kiệt

T.dục

11

Nguyễn Tấn Hoá

Giáo viên

THCS Lê Quý Đôn

T.dục

12

Nguyễn Thanh Lâm

Giáo viên

THCS Quang Trung

T.dục

13

Huỳnh Bá Phước

Giáo viên

THCS Phan Bội Châu

Â.nhạc

14

Huỳnh Quang Hoà

Giáo viên

THCS Lê Quý Đôn

Â.nhạc

15

Lê Văn Ngữ

Giáo viên

THCS Nguyễn Hiền

Â.nhạc

16

Nguyễn Xuân Lý

Giáo viên

THCS Huỳnh T Kháng

Mỹ thuật

17

Lê Sang

Giáo viên

THCS Nguyễn T Phương

Mỹ thuật

18

Nguyễn Thành Trung

P hiệu trưởng

THCS Ngô Quyền

Toán

19

Phan Văn Thông

Giáo viên

THCS Lê Quý Đôn

Toán

20

Nguyễn Thanh Tùng

Giáo viên

THCS Phan Châu Trinh

Toán

21

Nguyễn Công Tiên

P hiệu trưởng

THCS Nguyễn Hiền

Toán

22

Nguyễn Thanh Hà

Giáo viên

THCS Huỳnh T Kháng

Vật lý

23

Hà Phước Thu

Giáo viên

THCS Trần Quý Cáp

Vật lý

24

Trịnh Hữu Phu

P hiệu trưởng

THCS Nguyễn B Khiêm

Vật lý

25

Nguyễn Đào Phê

Giáo viên

THCS Phan Châu Trinh

Hoá

26

Võ Hưng Tiến

Giáo viên

THCS Lê Quý Đôn

Hoá

27

Nguyễn Thành Tín

Giáo viên

THCS Nguyễn Đ Chiểu

Hoá

28

Võ Viết Dũng

Hiệu trưởng

THCS Nguyễn B. Ngọc

Sinh

29

Nguyễn Quang Ái

Giáo viên

THCS Phan Châu Trinh

Sinh

30

Trần Ngọc Hành

Hiệu trưởng

THCS Ngô Quyền

Sinh

31

Võ Hồng Nguyên

Giáo viên

THCS Lê Quý Đôn

Tin

32

Trương Văn Sơn

Giáo viên

THCS Lê Quý Đôn

T.dục   

            Tổng cộng danh sách này có 32 người.
Nhắn tin cho tác giả
Quản Trị Mạng @ 16:26 21/07/2009
Số lượt xem: 2861
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến